Jeteś tutaj: Auchan | Nasze sklepy | Kraków (Bonarka) | Krakowska Karta Rodzinna | OFERTA AUCHAN BONARKA
 

OFERTA AUCHAN BONARKA

 
 
 
OFERTA:
Niniejsza oferta dotyczy współpracy Partnera oraz Gminy Miejskiej Karków w zakresie programu Krakowska Karta Rodzinna 4+, obejmuje wyłącznie sklep Partnera w Krakowie, przy ulicy Kamieńskiego 11.
Partner będzie przyznawał posiadaczom Krakowskiej Karty Rodzinnej 10% środków na konto Skarbonka,  od wartości zakupów dokonanych w sklepie Partnera znajdującym się w Krakowie, przy ul. Kamieńskiego 11, po spełnieniu warunków wskazanych poniżej:
Warunki przyznania 10 % na konto Skarbonka:
Uczestnik programu uzyskuje 10% wartości koszyka (zakupów) na Konto Skarbonka, pod warunkiem, że zapłaci za zakupy kartą Mastercard Skarbonka lub Visa Auchan.
Naliczanie środków nastąpi na podstawie okazania:
1. paragonu dokumentującego zakupy,
2. wydruku z terminala potwierdzającego transakcję, 
3. karty Mastercard Skarbonka lub Visa Auchan,
4. dowodu osobistego,  
5. legitymacji uczestnika programu KKR,
Środki będą naliczane w Punkcie Obsługi Klienta, zgodnie
z regulaminem programu Skarbonka. 
Akcja 10 % na Konto Skarbonka, prowadzona w ramach programu KKR, nie łączy się z innymi promocjami ani rabatami, obowiązującymi w czasie trwania tej akcji.