Szanowni Państwo, drodzy Klienci!

Informujemy o zmianach w regulaminie naszego sklepu internetowego zakupy.auchan.pl.

Czego dotyczą zmiany

1 stycznia 2023 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ochrony konsumentów, a także przedsiębiorców jednoosobowych zawierających umowy nieposiadające dla nich charakteru zawodowego. Przepisy te są wdrożeniem unijnych dyrektyw (tzw. dyrektywa Omnibus, dyrektywa towarowa i dyrektywa cyfrowa). Zmienią się m.in. zasady naszej odpowiedzialności i przysługujące Państwu prawa w razie niezgodności produktu z umową. Wprowadzone zostaną również nowe obowiązki informacyjne wobec Klientów.

W związku ze zmianami w przepisach zmieni się też „Regulamin Cyfrowego Konta Auchan oraz sklepu internetowego Zakupy.Auchan.pl”. Zmiany w regulaminie uwzględniają nowe regulacje prawne i dotyczą przede wszystkim reklamacji oraz naszej odpowiedzialności za brak zgodności sprzedawanych przez nas produktów z umową. Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny i porządkujący. Aktualizujemy również nasze formularze odstąpienia od umowy i zgłoszenia reklamacji. Nowy regulamin jest dostępny tutaj. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.


Wejście zmiany w życie

Zmieniony regulamin wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r. Dotychczasowych Klientów powiadomimy o zmianie e-mailowo, na adres przypisany do ich Cyfrowego Konta Auchan. Klienci, którzy utworzą Cyfrowe Konto Auchan w okresie od opublikowania tego komunikatu do momentu wejścia w życie zmiany, będą mogli zapoznać się z obiema wersjami regulaminu (dotychczasową i nową) i zaakceptować je podczas rejestracji. W ten sposób nowy regulamin będzie się do nich stosować od momentu jego wejścia w życie.

Jeśli nie akceptują Państwo zmian, powinni Państwo przed ich wejściem w życie zrezygnować ze swojego Cyfrowego Konta Auchan i w ten sposób wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi tego konta. W tym celu mogą Państwo np. samodzielnie usunąć swoje konto (po zalogowaniu) lub wysłać odpowiednie żądanie na adres e-mail: kontakt@auchan.pl


Kontakt z obsługą Klienta

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z nami na adres e-mail: kontakt@auchan.pl lub telefonicznie na numer: 22 444 02 22 (infolinia jest czynna od poniedziałku do niedzieli, za wyjątkiem świąt państwowych, w godzinach od 07.00 do 22.00 – opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego Państwo korzystają).

Pozdrawiamy

Zespół Auchan Polska sp. z o.o.