Aplikacja

Pełna nazwa Firmy wraz z adresem siedziby:*
NIP/REGON*
KRS:
Nr konta bankowego Państwa firmy
Kapitał zakładowy
Imię i nazwisko, funkcja osoby, która podpisze umowę*
Adres dla dostaw*
Imię i nazwisko osoby kontaktowej*
Nr telefonu osoby kontaktowej*
Adres e-mail*

Administratorem danych osobowych jest spółka Auchan Polska sp. z o.o. (ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno). Dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia szczegółów dotyczących systemu franczyzowego Auchan Polska sp. z o.o. oraz nawiązania współpracy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na nawiązaniu kontaktu z osobami zainteresowanymi współpracą franczyzową z Auchan Polska sp. z o.o. Dostęp do danych osobowych mogą mieć w odpowiednim zakresie: upoważnieni pracownicy Auchan Polska sp. z o.o.; podmioty współpracujące z Auchan Polska sp. z o.o. obsługujące systemy informatyczne, w których są przetwarzane dane osobowe oraz wykonujące usługi administracyjne na rzecz Auchan Polska sp. z o.o. Dane będą przechowywane do roku od ostatniego kontaktu. Dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji. Przysługuje Ci prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych. W celu uzyskania dodatkowych informacji lub wniesienia żądań dotyczących przetwarzania danych osobowych, możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych za pomocą adresu e-mail daneosobowe@auchan.pl lub wysyłając list na adres siedziby spółki z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.