Aplikacja

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu wysyłki informacji o towarach i usługach oferowanych przez Auchan Polska sp. z o.o. jest spółka Auchan Polska sp. z o.o. (ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno).

W JAKIM CELU SĄ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE?
W zależności od Państwa wyboru (dokonanego np. na jednej z naszych stron internetowych, w aplikacji mobilnej, podczas zakładania karty Skarbonka itp.), Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wysyłki:

 • • informacji mailowych o towarach i usługach oferowanych w sklepach stacjonarnych i internecie lub tylko w internecie (dostępne są dwa różne newslettery);
 • • wiadomości SMS/MMS, zawierających informacje o towarach i usługach oferowanych przez Auchan Polska sp. z o.o. w sklepach stacjonarnych i internecie.

Podanie adresu e-mail lub numeru telefonu jest niezbędne do otrzymywania wybranych informacji.

JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Auchan Polska sp. z o.o., polegający na wykonywaniu działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH?
Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć w odpowiednim zakresie:

 • • upoważnieni pracownicy Auchan Polska sp. z o.o.;
 • • podmioty współpracujące z Auchan Polska sp. z o.o. obsługujące systemy informatyczne, w których są przetwarzane Państwa dane osobowe oraz wykonujące usługi administracyjne na rzecz Auchan Polska sp. z o.o.

JAK ZREZYGNOWAĆ Z OTRZYMYWANIA INFORMACJI?
Aby zrezygnować z otrzymywania informacji przesyłanych drogą mailową, należy kliknąć w link „Rezygnuję” znajdujący się w stopce każdej wiadomości. Aby zrezygnować z otrzymywania informacji SMS/MMS, należy wysłać wiadomość SMS o treści „STOP” na numer + 48 732 168 951.

Ponadto w przypadku zamówienia informacji mailowych lub wiadomości SMS/MMS przy użyciu danych wykorzystywanych w Cyfrowym Koncie Auchan, rezygnacja jest możliwa poprzez zmianę ustawień w koncie.

Rezygnacja z informacji mailowych lub wiadomości SMS/MMS nie wpływa na zgodność z prawem wysyłki dokonywanej przed rezygnacją.

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZECHOWYWANE DANE OSOBOWE?
Dane osobowe zostaną usunięte:

 • • w ciągu dwóch miesięcy od dnia rezygnacji z otrzymywania informacji mailowych lub wiadomości SMS/MMS (w przypadku rezygnacji za pomocą linku dostępnego w wiadomości mailowej lub zgłoszenia żądania dotyczącego rezygnacji z wiadomości SMS/MMS);
 • • w ciągu dwóch miesięcy od usunięcia Cyfrowego Konta Auchan (w przypadku, gdy informacje mailowe lub wiadomości SMS/MMS zostały zamówione przy użyciu danych wykorzystywanych
  w Cyfrowym Koncie Auchan).

Podstawą prawną przechowywania danych przez ww. okresy jest prawnie uzasadniony interes Auchan Polska sp. z o.o., polegający na konieczności wykonania czynności administracyjnych i rozpatrzeniu ewentualnych reklamacji związanych z rezygnacją z otrzymywania informacji marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

CZY DANE SĄ WYKORZYSTYWANE DO PROFILOWANIA LUB PODEJMOWANIA ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI?
Państwa dane nie są wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z ICH PRZETWARZANIEM PRZEZ AUCHAN POLSKA SP. Z O.O.?
Przysługuje Państwu prawo do:

 • • żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych.

JAK MOŻNA UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI LUB WNIEŚĆ ŻĄDANIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub wniesienia żądań dotyczących przetwarzania danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych za pomocą adresu e-mail daneosobowe@auchan.pl lub wysyłając list na adres siedziby spółki z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.