Aplikacja

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość jest spółka Auchan Polska sp. z o.o. (ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno).

W JAKIM CELU SĄ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE?

W przypadku wysłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na jednej ze stron Auchan lub wiadomości e-mail na adres służący do kontaktu z klientami, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość.

W zależności od rodzaju sprawy, Państwa dane mogą być przetwarzane również w innych celach np. rozpatrzenia reklamacji. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w innych celach znajdują się w Polityce prywatności.

Ponadto Państwa dane mogą być przetwarzane w celu przesłania ankiety satysfakcji dotyczącej sposobu załatwienia sprawy.

W przypadku użycia formularza kontaktowego, do wysyłki wiadomości niezbędne jest podanie danych oznaczonych gwiazdką.
W przypadku wysyłki wiadomości e-mail, nie jest konieczne podawanie dodatkowych danych (np. imienia lub nazwiska).

JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Auchan Polska sp. z o.o., polegający na obsłudze klientów oraz innych osób kontaktujących się z Auchan Polska sp. z o.o.

KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH?

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć w odpowiednim zakresie:

  • • upoważnieni pracownicy Auchan Polska sp. z o.o.;
  • • podmioty współpracujące z Auchan Polska sp. z o.o., obsługujące systemy informatyczne skrzynki kontaktowej.

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZECHOWYWANE DANE OSOBOWE?

Biorąc pod uwagę, że wiadomości mogą dotyczyć różnych spraw (od pytań o godziny otwarcia określonego sklepu po reklamacje dotyczące sprzedaży towarów), okresy przechowywania danych mogą być różne.

W przypadku typowych pytań dotyczących naszych usług, Państwa dane powinny zostać usunięte w ciągu 2 miesięcy od dnia udzielenia odpowiedzi.

CZY DANE SĄ WYKORZYSTYWANE DO PROFILOWANIA LUB PODEJMOWANIA ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI?

Państwa dane nie są wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

CZY DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE POZA EUROPEJSKIM OBSZAREM GOSPODARCZYM?

Państwa dane osobowe są przetwarzane także przez podmioty działające na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Współpraca z ww. podmiotami regulowana jest poprzez tzw. standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską. Standardowe klauzule umowne nakładają na te podmioty szereg obowiązków, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Pytania dotyczące zabezpieczeń stosowanych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki mogą Państwo kierować do inspektora ochrony danych na podany poniżej adres e-mail.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z ICH PRZETWARZANIEM PRZEZ AUCHAN POLSKA SP. Z O.O.?

Przysługuje Państwu prawo do:

  • • żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych;
  • • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych.

JAK MOŻNA UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI LUB WNIEŚĆ ŻĄDANIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub wniesienia żądań dotyczących przetwarzania danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych za pomocą adresu
e-mail daneosobowe@auchan.pl lub wysyłając list na adres siedziby spółki z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.