Aplikacja

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„Elektroniczny Kupon rabatowy dla nowych klientów”

(dalej: „Regulamin”)

§ 1.

Postanowienia Ogólne

 1. Akcja promocyjna będzie prowadzona pod nazwą „Elektroniczny Kupon
  rabatowy dla nowych klientów” dalej zwana „Kupon rabatowy”.

 2. Organizatorem Promocji jest Auchan Polska Sp. z o. o. z siedzibą w
  Piasecznie, przy ulicy Puławskiej 46, wpisany do rejestru
  przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
  Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000032892; NIP:
  5260309174; Regon: 010001888; kapitał zakładowy w wysokości: 906
  928 900 zł, zwana dalej „Organizatorem”.

 3. Akcja promocyjna prowadzona będzie na terenie Polski, w
  Hipermarketach Auchan, (dalej: ,,Sklepami’’), których lista stanowi
  załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 4. Akcja promocyjna odbędzie się w dniach: 1 listopada – 31 grudnia
  2020 r., zwanym dalej „Okresem akcji promocyjnej”.

 5. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych
  mają jedynie charakter informacyjny.

 6. Uczestnikiem Promocji (dalej: ,,Uczestnik’’) mogą być osoby
  spełniające łącznie następujące warunki:

  1. każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do
   czynności prawnych, będąca jednocześnie konsumentem w
   rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego, zamierzający wziąć
   udział w Akcji Promocyjnej;

  2. osoba, które nie posiada Cyfrowego Konta Auchan, ani nigdy nie
   udzieliła uprzednio zgody dla Auchan na otrzymywanie
   Newslettera Auchan.

§ 2.

Zasady uczestnictwa w Promocji

W celu wzięcia udziału w Akcji promocyjnej Uczestnik, który otrzymał
wiadomość z zaproszeniem do udziału, musi korzystając z przesłanego w
wiadomości linka wejść na stronę auchan.pl wyrazić zgodę na otrzymywanie
Newslettera Auchan oraz podać adres e-mail.

W ciągu 72h na podany adres email Uczestnik otrzyma od Auchan Polska kupon,
uprawniający do otrzymania 10% rabatu na artykuły spożywcze oraz chemiczne
z wyłączeniem alkoholu, wyrobów tytoniowych, mleka początkowego, kaucji,
toreb zakupowych, może go wykorzystać na poniższych zasadach:

 • Kupon należy okazać podczas transakcji w formie elektronicznej,
  przy kasie przed zakończeniem transakcji w okresie jego ważności
  podanej na kuponie.

 • Kupon rabatowym uprawnia do otrzymania rabatu wyłącznie na produkty
  określone na kuponie.

 • Kupon rabatowy jest jednorazowy.

 • Maksymalna wartość rabatu nie może przekroczyć 50PLN.

 • Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, zniżkami oraz
  e-bonami (np. kuponami rabatowymi Sodexo),

 • Kupon jest ważny 14 dni od dnia jego otrzymania,

 • Kupony nie podlegają wymianie na gotówkę.

§ 3.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.11.2020 r.

 2. Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji
  zawartych w niniejszym Regulaminie.

 3. Regulamin będzie dostępny w Sklepach Auchan oraz dostępny w linku w
  wiadomości zawierającej kupon rabatowy oraz na stronie
  www.auchan.pl

 4. Reklamacje związane z organizacją i sposobem przeprowadzenia
  Promocji (dalej „Reklamacje”) należy zgłaszać bezpośrednio na
  piśmie w Sklepie, w którym Uczestnik dokonał zakupu w ramach
  Promocji lub listem poleconym na adres tego Sklepu.

 5. Reklamacje, o których mowa w punkcie 5. powyżej, powinny być
  zgłaszane w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Promocji.

 6. Reklamacja, o której mowa w punkcie 5. powyżej zostanie rozpatrzona
  w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.

 7. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu rozpatrzenia
  reklamacji i ewentualnych roszczeń jest spółka Auchan Polska Sp. z
  o.o. (ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno). Podstawą prawną
  przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania
  danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu spółki Auchan
  Polska sp. z o.o., polegającego na rozpatrzeniu reklamacji i
  ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, ale
  niezbędne do złożenia reklamacji. Brak podania danych uniemożliwi
  złożenie reklamacji. Dostęp do Państwa danych mogą mieć w
  odpowiednim zakresie upoważnieni pracownicy spółki Auchan Polska
  sp. z o.o., podmioty obsługujące systemy informatyczne, w których
  są przetwarzane Państwa dane, a także podmioty wykonujące usługi
  administracyjne na rzecz spółki Auchan Polska sp. z o.o. Państwa
  dane zostaną usunięte w ciągu trzydziestu dni od dnia rozpatrzenia
  reklamacji. Dane osobowe mogą być przetwarzane dłużej, jeżeli
  będzie to niezbędne do rozpatrzenia roszczeń. Przysługuje Państwu
  prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
  usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu
  wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych; wniesienia skargi
  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej spraw
  związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Państwa dane nie będą
  wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych
  decyzji. W celu uzyskania dodatkowych informacji lub wniesienia
  żądań dotyczących przetwarzania danych osobowych, mogą Państwo
  skontaktować się z inspektorem ochrony danych za pomocą adresu
  e-mail daneosobowe@auchan.pl lub wysyłając list na adres siedziby
  spółki z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

 8. Postanowienia punktów 5-7 powyżej nie uchybiają uprawnieniom
  Klientów wynikającym z rękojmi sprzedawcy za wady rzeczy
  sprzedanej, o których mowa w przepisach Kodeksu cywilnego.

Auchan Polska Sp. z o.o. Piaseczno, dnia 01 listopada 2020 r.

Załącznik nr 1 – LISTA SKLEPÓW

1. Auchan Piaseczno, ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno

2. Auchan Wola, ul. Górczewska 124, 01-460 Warszawa

3. Auchan Modlińska, ul. Modlińska 5, 03-216 Warszawa

4. Auchan Białystok, ul. Produkcyjna 84, 16-680 Białystok

5. Auchan Gdańsk, ul. Szczęśliwa 3, 80-176 Gdańsk

6. Auchan Bydgoszcz, ul. M. Rejewskiego 3, 85-791 Bydgoszcz

7. Auchan Bielsko, ul. Bohaterów Monte Cassino 421, 43-300 Bielsko-Biała

8. Auchan Częstochowa, ul. Krakowska 10, 42-264 Poczesna k/Częstochowy

9. Auchan Katowice ul. Reńców 30, 40-878 Katowice

10. Auchan Komorniki, Głogowska 432, 60- 004 Komorniki k/Poznania

11. Auchan Mikołów, ul. Gliwicka 3, 43-190 Mikołów

12. Auchan Płock, ul. Wyszogrodzka 142, 09-400 Płock – Podolszyce
Południowe

13. Auchan Sosnowiec, ul Zuzanny 20, 41-207 Sosnowiec

14. Auchan Swadzim, ul. Św. Antoniego 2, 62-080 Swadzim

15. Auchan Żory, ul. Francuska 2, 44-240 Żory

16. Auchan Wrocław, ul. Francuska 6, 55- 040 Kobierzyce k. Wrocławia

17. Auchan Krasne, 36-007 Krasne k/ Rzeszowa

18. Auchan Legnica, al. Rzeczypospolitej 116, 59 220 Legnica

19. Auchan Wałbrzych, ul. Wieniawskiego 19, 58-306 Wałbrzych

20. Auchan Rumia, ul. Grunwaldzka 108, 84-230 Rumia

21. Auchan Szczecin, ul. Ustowo 45, 70-001 Szczecin

22. Auchan Białystok, ul. Hetmańska 16, 15-727 Białystok

23. Auchan Kraków, ul. Kamieńskiego 11, 30-644 Kraków

24. Auchan Gliwice, ul. Rybnicka 207, 44-122 Gliwice

25. Auchan Łomianki, ul. Brukowa 25, Łomianki

26. Auchan Bronowice, ul. Stawowa 61, 31-346 Kraków

27. Auchan Lublin, ul. Al. Witosa 32 A, 20-315 Lublin

28. Auchan Opole, ul. Wrocławska 154, 45-835 Opole

29. Auchan Dąbrowa Górnicza, ul. Jana III Sobieskiego 6, 41-300 Dąbrowa
Górnicza

30. Auchan Marki, Józefa Piłsudskiego 1, 05-270 Marki

31. Auchan Częstochowa, ul. Kisielewskiego 8/16, 42-200 Częstochowa

32. Auchan Kraków, al. Pokoju 67, 31-580 Kraków

33. Auchan Gdynia, ul. Górskiego 2, 81-304 Gdynia

34. Auchan Radom, ul. Grzecznarowskiego 28, 26-604 Radom

35. Auchan Tychy, al. Bielska 107, 43-100 Tychy 11

36. Auchan Toruń, ul. Żółkiewskiego 15, 87-100 Toruń

37. Auchan Łódź, ul. Jana Pawła II 30, 93-570 Łódź

38. Auchan Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 96, 49-914 Bytom

39. Auchan Zabrze, ul. Plutonowego R. Szkubacza 1, 41-800 Zabrze

40. Auchan Zabrze, pl. Teatralny 12, 41-800 Zabrze

41. Auchan Jubilerska, ul. Jubilerska 1/3, 04-190 Warszawa

42. Auchan Wrocław, ul. Krzywoustego 126, 51-421 Wrocław

43. Auchan Toruń, ul. Grudziądzka 162, 87-100 Toruń

44. Auchan Kraków, Aleja Bora Komorowskiego 37, 31-876 Kraków

45. Auchan Janki, ul. Mszczonowska 3 Janki, 05-090 Warszawa

46. Auchan Bydgoszcz, ul. Kruszwicka 1, 85-213 Bydgoszcz

47. Auchan Ursynów, ul. Puławska 427, 02-801 Warszawa

48. Auchan Łódź, ul. Karskiego 5, 91-071 Łódź

49. Auchan Gdańsk, ul. Spacerowa 48, 80-299 Gdańsk

50. Auchan Łódź, ul. Piłsudskiego 94, 92-202 Łódź

51. Auchan Okęcie, Al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa

52. Auchan Włocławek, ul. Cmentarna 10, 87-800 Włocławek

53. Auchan Lublin, ul. Witolda Chodźki 14, 20-093 Lublin

54. Auchan Szczecin, ul. Struga 36, 70-785 Szczecin

55. Auchan Kielce, ul. Radomska 20 C, 25-323 Kielce

56. Auchan Opole, ul. Sosnkowskiego 16, 45-267 Opole

57. Auchan Gdańsk, ul. Kołobrzeska 32, 80-394 Gdańsk

58. Auchan Nowy Sącz, ul. Gorzkowska 32, 33-300 Nowy Sącz

59. Auchan Olsztyn, ul. l. Gen. Władysława Sikorskiego 2B, 11-041 Olsztyn

60. Auchan Poznań Bukowska, ul. Bukowska 156, 60-198 Poznań

61. Auchan Rybnik, ul. Jana Kotucza 100, 44-200 Rybnik

62. Auchan Łódź Brzezińska, ul. Brzezińska 27/29, 90-103 Łódź

63. Auchan Szczecin Galaxy, Al. Wyzwolenia 18/20, 70-554 Szczecin

64. Auchan Poznań Szwajcarska, ul. Szwajcarska 14, 61-285 Poznań

65. Auchan Kobylnica, ul. Szczecińska 6, 76-251 Kobylnica

66. Auchan Katowice 3 Stawy, ul. Pułaskiego 60, 40-028 Katowice

67. Auchan Jelenia Góra, ul. Jana Pawła II 51, 58-506 Jelenia Góra

68. Auchan Radom Żółkiewskiego, ul. Żółkiewskiego 4, 26-639 Radom

69. Auchan Tarnów, ul. Błonie 2, 33-100 Tarnów

70. Auchan Piotrków Trybunalski, Al. Gen Sikorskiego 13/17, 97-300 Piotrków
Trybunalski