REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„10% rabatu z kuponem w Aplikacji Mobilnej Auchan”
1. Postanowienia Ogólne
1. Akcja promocyjna będzie prowadzona pod nazwą „10% rabatu z kuponem w Aplikacji Mobilnej Auchan”,
dalej zwana „Promocją”.
2. Organizatorem Promocji jest Auchan Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, przy ulicy Puławskiej 46, wpisany
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000032892; NIP: 5260309174, kapitał zakładowy w wysokości 906 928 900 zł, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Akcja promocyjna prowadzona będzie na terenie całej Polski, w Hipermarketach, których lista stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Akcja promocyjna odbędzie się w dniu: 04 czerwca 2022 r., zwanym dalej „Okresem sprzedaży promocyjnej”.
Akcja promocyjna obejmuje wszystkie artykuły spożywcze z wyjątkiem: alkoholu, papierosów, mleko początkowe
dla dzieci, doładowań telefonów oraz paliwa.
5. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
6. Uczestnikiem Promocji (dalej: ,,Uczestnik’’) może być osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
● osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22
(1) kodeksu cywilnego;
● posiada wgraną na telefonie Aplikację Mobilną Auchan oraz podczas transakcji okazała kasjerowi kupon
rabatowy “10% rabatu na Produkty spożywcze”;
● dokonała zakupu w Hipermarkecie Auchan, określonym w Załączniku nr 1 w Okresie sprzedaży promocyjnej
Produktów spożywczych.
7. Produkty spożywcze – obejmują produkty przetworzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone
do spożycia przez ludzi (dalej Produkty spożywcze). Produktami spożywczymi w ramach niniejszej Promocji nie jest
alkohol, papierosy oraz mleko początkowe dla dzieci.
2. Zasady uczestnictwa w Promocji
1. Uczestnik kupując w Okresie sprzedaży promocyjnej Produkty spożywcze w Hipermarketach Auchan, ( z
wyjątkiem: alkoholu, papierosów, mleka początkowego dla dzieci, doładowań telefonów oraz paliwa), będzie miał
możliwość uzyskania rabatu na kupowane Produkty spożywcze w wysokości 10% wartości Produktów
spożywczych, biorących udział w akcji. Wartość naliczonego rabatu nie może jednak przekroczyć 50 zł w
przypadku jednej transakcji. Aby otrzymać rabat w wysokości 10 % wartości Produktów spożywczych – należy
przed zakończeniem transakcji okazać kasjerowi kupon rabatowy “10% rabatu na Produkty spożywcze” dostępny
w Aplikacji Mobilnej Auchan.
2. Promocja nie łączy się z innymi akcjami rabatowymi, promocyjnymi, zniżkami oraz kuponami rabatowymi (np.
kuponami rabatowymi Sodexo).
3. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04 czerwca 2022 r.
2. Regulamin będzie dostępny w Punktach Obsługi Klienta (dalej: „POK”) znajdujących się w Hipermarketach
Auchan oraz na stronie www.auchan.pl
3. Reklamacje związane z organizacją i sposobem przeprowadzenia Promocji (dalej „Reklamacje”) należy zgłaszać
bezpośrednio na piśmie w POK –u znajdującym się w sklepie, w którym Uczestnik dokonał zakupu w ramach
Promocji lub listem poleconym na adres tego sklepu.
4. Reklamacja, o której mowa w punkcie 3. powyżej zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.
5. Postanowienia punktów 3 –4 powyżej nie uchybiają uprawnieniom Klientów wynikającym z rękojmi sprzedawcy
za wady rzeczy sprzedanej, o których mowa w przepisach kodeksu cywilnego.

Piaseczno, dnia 26.05.2022 r.
Auchan Polska Sp. z o.o.

Załącznik nr 1 – Lista Hipermarketów biorących udział w Promocji
AUCHAN KRAKÓW POKOJU AL. POKOJU 67, 31-580 KRAKÓW
AUCHAN KRAKÓW BRONOWICE UL. STAWOWA 61, 31-346 KRAKÓW
AUCHAN KRAKÓW BONARKA UL. KAMIEŃSKIEGO 11, 30-644 KRAKÓW
AUCHAN KRAKÓW BORA AL. BORA-KOMOROWSKIEGO 37, 31-876 KRAKÓW
AUCHAN RZESZÓW KRASNE KRASNE 20B, 36-007 KRASNE K. RZESZOWA
AUCHAN MIKOŁÓW UL. GLIWICKA 3, 43-190 MIKOŁÓW
AUCHAN ŻORY UL. FRANCUSKA 11, 44-240 ŻORY
AUCHAN KIELCE UL. RADOMSKA 20C, 25-323 KIELCE
AUCHAN LUBLIN AL. WITOSA 32A, 20-315 LUBLIN
AUCHAN CZĘSTOCHOWA PÓŁNOC UL. KISIELEWSKIEGO 8/16, 42-200 CZĘSTOCHOWA
AUCHAN CZĘSTOCHOWA POCZESNA UL. KRAKOWSKA 10, 42-262 POCZESNA
AUCHAN WROCŁAW BIELANY UL. FRANCUSKA 6, 55-040 KOBIERZYCE
AUCHAN WROCŁAW KORONA UL. KRZYWOUSTEGO 126, 51-421 WROCŁAW
AUCHAN GLIWICE UL. RYBNICKA 207, 44-122 GLIWICE
AUCHAN KATOWICE UL. N I J. RENCÓW 30, 40-878 KATOWICE
AUCHAN SOSNOWIEC UL. ZUZANNY 20, 41-219 SOSNOWIEC
AUCHAN BIELSKO-BIAŁA UL. BOH. MONTE CASINO 421, 43-300 BIELSKO-BIAŁA
AUCHAN BYDGOSZCZ FORDON UL. REJEWSKIEGO 3, 85-791 BYDGOSZCZ
AUCHAN BYDGOSZCZ KRUSZWICKA UL. KRUSZWICKA 1, 85-213 BYDGOSZCZ
AUCHAN POZNAŃ SWADZIM UL. ŚW. ANTONIEGO 2, 62-080 TARNOWO PODGÓRNE
AUCHAN POZNAŃ KOMORNIKI UL. GŁOGOWSKA 432, 60-004 POZNAŃ
AUCHAN SZCZECIN KOŁBASKOWO USTOWO 45, 70-001 SZCZECIN
AUCHAN PIASECZNO UL. PUŁAWSKA 46, 05-500 PIASECZNO
AUCHAN WARSZAWA MARKI AL. J.PIŁSUDSKIEGO 1, 05-270 WARSZAWA MARKI
AUCHAN WARSZAWA JANKI UL.MSZCZONOWSKA 3, 05-090 JANKI
AUCHAN WARSZAWA WOLA UL. GÓRCZEWSKA 124, 01-460 WARSZAWA
AUCHAN BIAŁYSTOK PRODUKCYJNA UL. PRODUKCYJNA 84, 15-680 BIAŁYSTOK
AUCHAN BIAŁYSTOK HETMAŃSKA UL. HETMAŃSKA 16, 15-727 BIAŁYSTOK
AUCHAN RUMIA UL. GRUNWALDZKA 108, 84-230 RUMIA
AUCHAN GDAŃSK UL. SZCZĘŚLIWA 3, 80-176 GDAŃSK
AUCHAN PŁOCK UL. WYSZOGRODZKA 140, 09-400 PŁOCK
AUCHAN WARSZAWA ŁOMIANKI UL. BRUKOWA 25, 05-920 ŁOMIANKI
AUCHAN WARSZAWA MODLIŃSKA UL. MODLIŃSKA 8, 03-216 WARSZAWA
AUCHAN WARSZAWA URSYNÓW UL. PUŁAWSKA 427, 02-801 WARSZAWA
AUCHAN WARSZAWA JUBILERSKA UL. JUBILERSKA 1/3, 04-190 WARSZAWA
AUCHAN RADOM USTRONIE UL. GRZECZNAROWSKIEGO 28, 26-604 RADOM
AUCHAN ŁÓDŹ POLESIE UL. JANA PAWŁA II 30, 93-570 ŁÓDŹ
AUCHAN ŁÓDŹ MANUFAKTURA UL. KARSKIEGO 5, 91-071 ŁÓDŹ
AUCHAN WARSZAWA OKĘCIE AL. KRAKOWSKA 61, 02-183 WARSZAWA
AUCHAN ŁÓDŹ TULIPAN AL. PIŁSUDSKIEGO 94, 92-202 ŁÓDŹ
AUCHAN LUBLIN UL. WITOLDA CHODŹKI 14, 20-093 LUBLIN
AUCHAN ŁÓDŹ 1 UL. BRZEZIŃSKA 27/29, 92-103 ŁÓDŹ
AUCHAN RADOM UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO 4, 26 – 617 RADOM
AUCHAN PIOTRKÓW TRYB. UL. GEN. SIKORSKIEGO 13/17, 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
AUCHAN GDYNIA UL. GÓRSKIEGO 2, 81-304 GDYNIA
AUCHAN TORUŃ COPERNICUS UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO 15, 87-100 TORUŃ
AUCHAN TORUŃ GRUDZIĄDZKA UL. GRUDZIĄDZKA 162, 87-100 TORUŃ
AUCHAN GDAŃSK OSOWA UL. SPACEROWA 48, 80-299 GDAŃSK
AUCHAN GDAŃSK KOŁOBRZESKA UL. KOŁOBRZESKA 32, 80-394 GDAŃSK
AUCHAN WŁOCŁAWEK UL. CMENTARNA 10, 87-800 WŁOCŁAWEK
AUCHAN OLSZTYN AL. GEN. SIKORSKIEGO 2B, 10-088 OLSZTYN
AUCHAN SŁUPSK UL. SZCZECIŃSKA 6, 76-251 KOBYLNICA K.SŁUPSKA
AUCHAN WAŁBRZYCH UL. WIENIAWSKIEGO 19, 58-306 WAŁBRZYCH
AUCHAN LEGNICA UL. SCHUMANA 11, 59-220 LEGNICA
AUCHAN SZCZECIN STRUGA UL. STRUGA 36, 70-784 SZCZECIN
AUCHAN POZNAŃ UL. SZWAJCARSKA 14, 61-285 POZNAŃ
AUCHAN SZCZECIN 3 AL. WYZWOLENIA 18/20, 70-554 SZCZECIN
AUCHAN POZNAŃ 2 UL. BUKOWSKA 156, 60-198 POZNAŃ
AUCHAN JELENIA GÓRA UL. JANA PAWŁA II 51, 58-506 JELENIA GÓRA
AUCHAN OPOLE WROCŁAWSKA UL. WROCŁAWSKA 154, 45-835 OPOLE
AUCHAN OPOLE SOSNKOWSKIEGO UL. SOSNKOWSKIEGO 16, 45-273 OPOLE
AUCHAN BYTOM UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 96, 41-914 BYTOM
AUCHAN ZABRZE UL. PLUT. R.SZKUBACZA 1, 41-800 ZABRZE
AUCHAN ZABRZE PLATAN PL. TEATRALNY 12, 41-800 ZABRZE
AUCHAN RYBNIK UL. KOTUCZA 100, 44-210 RYBNIK
AUCHAN KATOWICE UL. PUŁASKIEGO 60, 40-028 KATOWICE
AUCHAN DĄBROWA GÓRNICZA UL. SOBIESKIEGO 6, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA
AUCHAN TYCHY AL. BIELSKA 107, 43-100 TYCHY
AUCHAN NOWY SĄCZ UL. GORZKOWSKA 32, 33-300 NOWY SĄCZ
AUCHAN TARNÓW UL. BŁONIE 2, 33-100 TARNÓW