Aplikacja

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„Kupon rabatowy 15% za dołączenie do programu Skarbonka” (dalej: „Regulamin”)

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Akcja promocyjna będzie prowadzona pod nazwą „Kupon rabatowy 15% za dołączenie do programu Skarbonka” dalej zwana „Promocją”.
 2. Organizatorem Promocji jest Auchan Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Piasecznie, przy ulicy Puławskiej 46, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000032892; NIP: 5260309174; Regon: 010001888; kapitał zakładowy w wysokości: 906 928 900 zł, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Akcja promocyjna prowadzona będzie w hipermarketach i supermarketach Auchan na terenie całej Polski.Lista sklepów biorących udział w akcji stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu
 4. Promocja odbędzie się w okresie: 13 października – 09 listopada 2022 r., zwanym dalej „Promocją”.
 5. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, niebędąca Uczestnikiem Programu Lojalnościowego Skarbonka która do dnia 13 października 2022 r. nie udzieliła Organizatorowi zgody marketingowej na przesyłanie Newslettera (dalej: ,,Uczestnik’’).

§2. Zasady uczestnictwa w Promocji

 1. Promocja polega na tym, że Uczestnik przystąpi do Programu Skarbonka rejestrując swoją kartę Skarbonka w Aplikacji Mobilnej Auchan, oraz udzieli w w/w Aplikacji zgody marketingowej na otrzymywanie Newslettera Auchan. Aplikację, można bezpłatnie pobrać z Google Play lub App Store.
 2. Uczestnik może również wypełnić papierowy formularz przystąpienia do Programu Skarbonka w Punkcie Obsługi Klienta (POK) w dowolnym hipermarkecie lub supermarkecie Auchan, gdzie poda poprawny adres e-mail i udzieli zgody na otrzymywanie Newsletter’a Auchan drogą elektroniczną.
 3. Po rejestracji i udzieleniu zgody marketingowej, w ciągu 72 godzin, Uczestnik otrzyma na podany adres e-mail wiadomość z kuponem rabatowym 15% od wartości zakupów na artykuły spożywcze oraz chemię gospodarczą z wyjątkiem:
  1. produktów alkoholowych oraz piwa i wina bezalkoholowego;
  2. wyrobów z tytoniu, e-papierosów, pojemników z płynem nikotynowym lub rekwizytów tytoniowych w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
  3. produktów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 poz. 944),
  4. preparatów do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2016 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021;
  5. Maksymalny rabat z tego kuponu nie może przekroczyć wartości 50 PLN.

 4. Kupon będzie ważny 14 dni od dnia otrzymania.
 5. Kupon można otrzymać tylko jeden raz w okresie Promocji.
 6. Klienci, którzy wcześniej udzielili już zgody marketingowe, nie mogą brać udziału w tej Promocji.
 7. Kupon nie łączy się akcją z „Elektroniczny Kupon rabatowy 10% dla klientów ze zgodą na Newsletter Auchan” na stronie auchan.pl
 8. Dodatkowo konto Uczestnika zostanie zasilone 1 000 punktów statusowych.

§3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.10.2022 r.
 2. Regulamin będzie dostępny w Sklepach Auchan oraz na stronie www.auchan.pl.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Auchan Polska Sp. z o.o. (ul. Puławska 46, 05- 500 Piaseczno). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora zostały opisane w Polityce prywatności udostępnionej na stronie pod adresem: https://www.auchan.pl/pl/dla-klienta/polityka-prywatnosci. W celu uzyskania dodatkowych informacji lub wniesienia żądań dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestnicy Akcji mogą skontaktować się z inspektorem ochrony danych za pomocą adresu e-mail: daneosobowe@auchan.pl lub wysyłając list na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a dotyczących kwestii związanych z Programem lojalnościowym „Skarbonka”, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu programu lojalnościowego „Skarbonka” realizowanego przez Auchan Polska Sp. z o.o. dostępnego w Sklepach Auchan, oraz na stronie internetowej www.auchan.pl.Reklamacje związane z organizacją i sposobem przeprowadzenia Promocji (dalej „Reklamacje”) należy zgłaszać bezpośrednio na piśmie w Sklepie, w którym Uczestnik dokonał zakupu w ramach Promocji lub listem poleconym na adres tego sklepu, lub na adres e-mail: kontakt@auchan.pl
 5. Reklamacja, o której mowa w punkcie 3 powyżej zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.
 6. Postanowienia punktów 3-4 powyżej nie uchybiają uprawnieniom Klientów wynikającym z rękojmi sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej, o których mowa w przepisach Kodeksu Cywilnego.

Auchan Polska Sp. z o.o.
Piaseczno, dnia 30 wrzesień 2022 r.

Załącznik nr 1

LISTA Hipermarketów Auchan

 1. Auchan Piaseczno, ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno
 2. Auchan Wola : ul. Górczewska 124, 01-460 Warszawa
 3. Auchan Modlińska : ul. Modlińska 5, 03-216 Warszawa
 4. Auchan Białystok ul. Produkcyjna 84, 16-680 Białystok
 5. Auchan Gdańsk ul. Szczęśliwa 3, 80-176 Gdańsk
 6. Auchan Bydgoszcz ul. M. Rejewskiego 3, 85-791 Bydgoszcz
 7. Auchan Bielsko ul. Bohaterów Monte Cassino 421, 43-300 Bielsko-Biała
 8. Auchan Częstochowa ul. Krakowska 10, 42-264 Poczesna k/Częstochowy
 9. Auchan Katowice ul. Reńców 30, 40-878 Katowice
 10. Auchan Komorniki Głogowska 432, 60- 004 Komorniki k/Poznania
 11. Auchan Mikołów ul. Gliwicka 3, 43-190 Mikołów
 12. Auchan Płock ul. Wyszogrodzka 142, 09-400 Płock – Podolszyce Południowe
 13. Auchan Sosnowiec ul Zuzanny 20, 41-207 Sosnowiec
 14. Auchan Swadzim : ul. Św. Antoniego 2, 62-080 Swadzim
 15. Auchan Żory, ul. Francuska 2, 44-240 Żory
 16. Auchan Wrocław, ul. Francuska 6, 55- 040 Kobierzyce k. Wrocławia
 17. Auchan Krasne, 36-007 Krasne k/ Rzeszowa
 18. Auchan Legnica, al. Rzeczypospolitej 116, 59 220 Legnica
 19. Auchan Wałbrzych, ul. Wieniawskiego 19, 58-306 Wałbrzych
 20. Auchan Rumia, ul. Grunwaldzka 108, 84-230 Rumia
 21. Auchan Szczecin, ul. Ustawo 45, 70-001 Szczecin
 22. Auchan Białystok, ul. Hetmańska 16, 15-727 Białystok
 23. Auchan Kraków, ul. Kamieńskiego 11, 30-644 Kraków
 24. Auchan Gliwice, ul. Rybnicka 207, 44-122 Gliwice
 25. Auchan Łomianki, ul. Brukowa 25, Łomianki
 26. Auchan Bronowice, ul. Stawowa 61, 31-346 Kraków
 27. Auchan Lublin, ul. Al. Witosa 32 A, 20-315 Lublin
 28. Auchan Opole, ul. Wrocławska 154, 45-835 Opole
 29. Auchan Dąbrowa Górnicza, ul. Jana III Sobieskiego 6, 41-300 Dąbrowa Górnicza
 30. Auchan Marki, Józefa Piłsudskiego 1, 05-270 Marki
 31. Auchan Częstochowa, ul. Kisielewskiego 8/16, 42-200 Częstochowa
 32. Auchan Kraków, al. Pokoju 67, 31-580 Kraków
 33. Auchan Gdynia, ul. Górskiego 2, 81-304 Gdynia
 34. Auchan Radom, ul. Grzecznarowskiego 28, 26-604 Radom
 35. Auchan Tychy, al. Bielska 107, 43-100 Tychy 11
 36. Auchan Toruń, ul. Żółkiewskiego 15, 87-100 Toruń
 37. Auchan Łódź, ul. Jana Pawła II 30, 93-570 Łódź
 38. Auchan Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 96, 49-914 Bytom
 39. Auchan Zabrze, ul. Plutonowego R. Szkubacza 1, 41-800 Zabrze
 40. Auchan Zabrze, pl. Teatralny 12, 41-800 Zabrze
 41. Auchan Jubilerska, ul. Jubilerska 1/3, 04-190 Warszawa
 42. Auchan Wrocław, ul. Krzywoustego 126, 51-421 Wrocław
 43. Auchan Toruń, ul. Grudziądzka 162, 87-100 Toruń
 44. Auchan Kraków, Aleja Bora Komorowskiego 37, 31-876 Kraków
 45. Auchan Janki, ul. Mszczonowska 3 Janki, 05-090 Warszawa
 46. Auchan Bydgoszcz, ul. Kruszwicka 1, 85-213 Bydgoszcz
 47. Auchan Ursynów, ul. Puławska 427, 02-801 Warszawa
 48. Auchan Łódź, ul. Karskiego 5, 91-071 Łódź
 49. Auchan Gdańsk, ul. Spacerowa 48, 80-299 Gdańsk
 50. Auchan Łódź, ul. Piłsudskiego 94, 92-202 Łódź
 51. Auchan Okęcie, Al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa
 52. Auchan Włocławek, ul. Cmentarna 10, 87-800 Włocławek
 53. Auchan Lublin, ul. Witolda Chodźki 14, 20-093 Lublin
 54. Auchan Szczecin, ul. Struga 36, 70-785 Szczecin
 55. Auchan Kielce, ul. Radomska 20 C, 25-323 Kielce
 56. Auchan Opole, ul. Sosnkowskiego 16, 45-267 Opole
 57. Auchan Gdańsk, ul. Kołobrzeska 32, 80-394 Gdańsk
 58. Auchan Nowy Sącz, ul. Gorzkowska 32, 33-300 Nowy Sącz
 59. Auchan Olsztyn, ul. l. Gen. Władysława Sikorskiego 2B, 11-041 Olsztyn
 60. Auchan Poznań Bukowska, ul. Bukowska 156, 60-198 Poznań
 61. Auchan Rybnik, ul. Jana Kotucza 100, 44-200 Rybnik
 62. Auchan Łódź Brzezińska, ul. Brzezińska 27/29, 90-103 Łódź
 63. Auchan Szczecin Galaxy, Al. Wyzwolenia 18/20, 70-554 Szczecin
 64. Auchan Poznań Szwajcarska, ul. Szwajcarska 14, 61-285 Poznań
 65. Auchan Kobylnica, ul. Szczecińska 6, 76-251 Kobylnica
 66. Auchan Katowice 3 Stawy, ul. Pułaskiego 60, 40-028 Katowice
 67. Auchan Jelenia Góra, ul. Jana Pawła II 51, 58-506 Jelenia Góra
 68. Auchan Radom Żółkiewskiego, ul. Żółkiewskiego 4, 26-639 Radom
 69. Auchan Tarnów, ul. Błonie 2, 33-100 Tarnów
 70. Auchan Piotrków Trybunalski, Al. Gen Sikorskiego 13/17, 97-300 Piotrków Trybunalski
 71. Auchan Supermarket Polska ul. Jana Pawła II 8, 33-100 Tarnów
 72. Auchan Supermarket ul. Hubska 102/118, 50-505 Wrocław
 73. Auchan Supermarket ul. Ustronie 1/3 50-302 Wrocław
 74. Auchan Supermarket ul. Zwycięska 14a-14b 53 033 Wrocław
 75. Auchan Supermarket ul. Kolejowa 18, 41-902 Bytom
 76. Auchan Supermarket ul. Ch.De Gaulle’a 111-113,Zabrze 41-800
 77. Auchan Supermarket ul. Zadole 2 40-719 Katowice
 78. Auchan Supermarket ul. Oświęcimska 425, 43-155 Bieruń Stary
 79. Auchan Supermarket ul. Szafirowa 55 44-100 Gliwice
 80. Auchan Supermarket ul. Mackiewicza 17, 31-214 Kraków
 81. Auchan Supermarket ul. Focha 7/15, 42-200 Częstochowa
 82. Auchan Supermarket ul. Leśna 4 DZBÓW ,42-200 Częstochowa
 83. Auchan Supermarket ul. Sokołowska 9 01-142 Warszawa
 84. Auchan Supermarket ul. Pokorna 2 /STAWKI 00-199 Warszawa
 85. Auchan Supermarket ul. Mołdawska 7/7A 02-132 Warszawa (Ochota)
 86. Auchan Supermarket ul. Kobielska 23 04-359 Warszawa (Wiatraczna)
 87. Auchan Supermarket ul. Broniewskiego 28, 01-771 Warszawa
 88. Auchan Supermarket ul. Wyszyńskiego 7 bl.21, 05-220 Zielonka
 89. Auchan Supermarket Al. Niepodległości 2205-600 Grójec
 90. Auchan Supermarket Al. Rzeczypospolitej 17 ,02-972 Warszawa (Wilanów)
 91. Auchan Supermarket ul. Warszawska 94 05-520 Konstancin -Jeziorna (Bielawa)
 92. Auchan Supermarket ul. Redłowska 41 81-450 Gdynia
 93. Auchan Supermarket ul. Światowida 57, 03-144 Warszawa
 94. Moje Auchan ul. Andersena 4, 01-911 Warszawa
 95. Auchan Supermarket ul. Warszawska 43, 05-820 Piastów
 96. Auchan Supermarket ul. Meksykańska 8, 03-948 Warszawa
 97. Auchan Supermarket ul. Bonifacego 70 lok 12 02-936 Warszawa
 98. Auchan Supermarket ul. Kościelna 30, 41-103 Siemianowice
 99. Moje Auchan ul. Ligonia 21, 40-036 Katowice
 100. Auchan Supermarket ul. Panewnicka 141Katowice 40-772
 101. Moje Auchan ul. Szczecińska 1840-139 Katowice
 102. Moje Auchan ul. Odkryta 62, 03-140 Warszawa
 103. Moje Auchan Al. Wilanowska 89 02-765 Warszawa
 104. Auchan Supermarket ul. Grodziska 46 05-840 Brwinów
 105. Auchan Supermarket ul. Geodetów 23 05-500 Józefosław
 106. Auchan Supermarket ul. Słoneczna 2E, 32-400 Myślenice
 107. Auchan Supermarket ul. Oleśnicka 39, 56-410, Dobroszyce
 108. Auchan Supermarket ul. Złota Karczma 26, 80-298 Gdańsk
 109. Auchan Supermarket ul. Żwirki i Wigury 4, 34-600 Limanowa
 110. Auchan Supermarket ul. Krakowska 8, 34-600 Limanowa
 111. Auchan Supermarket ul. Paderewskiego 35, 35-328 Rzeszów
 112. Auchan Supermarket ul. Złota Karczma 26 80-298 Gdańsk
 113. Auchan Supermarket ul. Okulickiego 20 35-322 Rzeszów
 114. Auchan Supermarket ul. Żwirki 15 63-400 Ostrów Wielkopolski
 115. Auchan Supermarket ul. Sobótka 86 63-450 Sobótka
 116. Auchan Supermarket ul. Pruchnicka 10, 37-500 Jarosław