AplikacjaREGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPACH BEZOBSŁUGOWYCH „AUCHAN GO”

 1. OGÓLNE INFORMACJE I DEFINICJE

  1. Gdy piszemy w Regulaminie:
   1. Ty” – mamy na myśli klienta Sklepu Auchan Go.
   2. My” – mamy na myśli Auchan Polska sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie (ul. Puławska
    46, 05-500 Piaseczno), zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
    Sądowego, której dokumentacja rejestrowa jest przechowywana w Sądzie Rejonowym
    dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
    Sądowego, posiadającą numer KRS: 0000032892, NIP: 5260309174, kapitał zakładowy
    w wysokości 906 928 900,00 zł.
  2. Niektóre pojęcia, pisane przez nas w Regulaminie od dużej litery, mają określone znaczenie.
   Wyjaśniamy je poniżej.

   POJĘCIE WYJAŚNIENIE
   Operator
   Płatności
   Firma świadcząca usługi płatnicze (dostawca usług płatniczych), która na
   podstawie zawartej z nami umowy obsługuje płatności kartą płatniczą za
   zakupy w Sklepie Auchan Go. Operatorem płatności jest Adyen N.V., Simon
   Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Holandia.
   Panel Specjalny czytnik z wyświetlaczem, umożliwiający wejście w celu zrobienia
   zakupów do Sklepu Auchan Go z wykorzystaniem zweryfikowanej karty
   płatniczej.
   Regulamin Ten regulamin, w którym określamy zasady i warunki zakupów w Sklepie
   Auchan Go.
   Sklep Auchan Go
   lub Sklep
   Sklep bezobsługowy działający pod szyldem „Auchan”, znajdujący się na
   terytorium Polski, w którym możesz zrobić zakupy, jeśli spełniasz warunki
   określone w Regulaminie. Działanie Sklepu Auchan Go polega na tym, że
   dzięki nowoczesnemu systemowi składającemu się z oprogramowania
   połączonego z zespołem czujników, wag i kamer zainstalowanych wewnątrz
   Sklepu, możesz kupować Towary bez konieczności pójścia do kasy i bez
   udziału naszego personelu. System obserwuje Cię wewnątrz Sklepu
   i automatycznie ustala, jakie Towary i ile sztuk kupujesz oraz jaką cenę
   musisz zapłacić za zakupy.
   Towar Rzecz (produkt) oferowany w Sklepie Auchan Go, którą możesz kupić na
   zasadach i warunkach określonych w Regulaminie. Gdy w Regulaminie
   piszemy o „Towarach” w liczbie mnogiej, oznacza to też – w danym
   przypadku – jeden Towar (jeśli kupujesz tylko jedną rzecz).
  3. W Regulaminie określiliśmy zasady i warunki robienia zakupów w Sklepach Auchan Go, w tym
   dotyczące płatności za takie zakupy.
  4. Jeśli chcesz zrobić zakupy w Sklepie Auchan Go, musisz spełnić wszystkie warunki wymienione
   poniżej:

   1. mieć ukończone 18 lat i co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
   2. posiadać ważną (aktywną) kartę płatniczą;
   3. posiadać telefon komórkowy umożliwiający odczytywanie wiadomości SMS i mający
    dostęp do Internetu (dzięki temu będziemy m.in. mogli wysłać Ci elektroniczny
    paragon za zakupy).
  5. My (Auchan Polska sp. z o.o.) jesteśmy operatorem Sklepów Auchan Go i odpowiadamy za ich
   prawidłowe działanie. Jesteśmy również sprzedawcą Towarów oferowanych w Sklepach Auchan
   Go.
  6. Asortyment Towarów w Sklepach Auchan Go jest ograniczony w stosunku do standardowego
   marketu Auchan czy naszego sklepu internetowego (zakupy.auchan.pl). Różnice w asortymencie
   wynikają przede wszystkim z tego, że sprzedaż w Sklepie Auchan Go odbywa się bez udziału
   kasjerów-sprzedawców. Ponadto, zgodnie z prawem, w autonomicznych punktach sprzedaży,
   takich jak Sklepy Auchan Go, nie można sprzedawać niektórych produktów (np. papierosów).
  7. Sklepy Auchan Go nie są objęte naszym programem lojalnościowym „Skarbonka”. Oznacza to,
   że:

   1. za zakupy w Sklepach Auchan Go nie otrzymasz korzyści (w tym rabatów)
    przewidzianych w programie lojalnościowym „Skarbonka”;
   2. robiąc zakupy w Sklepach Auchan Go nie możesz korzystać z rabatów przyznanych Ci
    w programie lojalnościowym „Skarbonka”.
  8. Aktualne informacje o lokalizacjach, w których znajdziesz Sklepy Auchan Go, zamieszczamy na
   naszej stronie internetowej www.auchan.pl i w aplikacji mobilnej Auchan.
 2. WEJŚCIE DO SKLEPU AUCHAN GO

  1. Wejście do Sklepu Auchan Go jest możliwe zarówno dla:
   1. klientów niezarejestrowanych w naszym systemie (czyli takich, którzy nie zgodzili się
    na zapamiętanie ich danych w celu uproszczenia procedury wejścia do Sklepu Auchan
    Go w przyszłości oraz takich, którzy używają danej karty płatniczej po raz pierwszy lub
    których rejestracja wygasła), jak również dla
   2. klientów zarejestrowanych w naszym systemie (czyli takich, którzy zgodzili się na
    zapamiętanie ich danych w celu uproszczenia procedury wejścia do Sklepu Auchan Go
    w przyszłości).
  2. Żeby wejść do Sklepu Auchan Go i zrobić w nim zakupy, musisz podejść do Panelu
   znajdującego się w widocznym miejscu na zewnątrz Sklepu, a następnie postępować zgodnie z
   krokami opisanymi poniżej.
  3. Jeśli nie jesteś zarejestrowany/-a w naszym systemie, używasz danej karty płatniczej po raz
   pierwszy lub Twoja rejestracja wygasła – w celu wejścia do Sklepu Auchan Go musisz:

   1. przyłożyć swoją kartę płatniczą do czytnika zbliżeniowego lub (jeśli Twoja karta nie
    obsługuje transakcji zbliżeniowych) wsunąć ją do czytnika stykowego znajdującego się
    przy Panelu oraz wpisać PIN – dzięki temu nastąpi weryfikacja Twojej karty płatniczej
    (pkt 2.5-2.7);
   2. podać nam swój numer telefonu komórkowego i musi to być polski numer;
   3. opcjonalnie – podać nam NIP do faktury (swój własny lub firmy/organizacji, w imieniu
    której robisz zakupy, jeśli potrzebujesz faktury z NIP-em);
   4. zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować go oraz zgodzić się na wystawianie Ci
    dokumentu sprzedaży (paragonu fiskalnego, faktury) w postaci elektronicznej i
    przesyłanie go Tobie w sposób określony w Regulaminie (SMS z linkiem do pobrania
    dokumentu), a także na obciążanie rachunku powiązanego z Twoją kartą płatniczą
    należnościami za zakupy w Sklepie Auchan Go;
   5. opcjonalnie – jeśli się na to zgodzisz – możesz się zarejestrować (pkt 2.8).
  4. Jeśli jesteś zarejestrowany/-a w naszym systemie i używasz tej samej karty płatniczej, której
   użyłeś/-aś podczas rejestracji – w celu wejścia do Sklepu Auchan Go musisz przyłożyć swoją
   kartę płatniczą do czytnika zbliżeniowego lub (jeśli Twoja karta nie obsługuje transakcji
   zbliżeniowych) wsunąć ją do czytnika stykowego znajdującego się przy Panelu) oraz wpisać PIN
   – dzięki temu nastąpi weryfikacja Twojej karty płatniczej (pkt 2.5-2.7). W przypadku, gdy zmienił
   się Regulamin, musisz również potwierdzić, że zapoznałeś/-aś się ze zmienionym Regulaminem

   i akceptujesz go. Okresowo możemy Cię również poprosić o zapoznanie się z innymi
   komunikatami wyświetlanymi na Panelu lub o potwierdzenie aktualności Twoich danych
   zapisanych podczas rejestracji.

  5. Użycie przez Ciebie karty płatniczej przy Panelu, w sposób opisany w pkt 2.3 lub 2.4, oznacza, że
   zgadzasz się na weryfikację tej karty oraz – po zaakceptowaniu Regulaminu – na obciążanie
   rachunku powiązanego z Twoją kartą płatniczą należnościami za zakupy w Sklepie Auchan Go.
  6. Weryfikacja karty płatniczej polega na tym, że Operator Płatności sprawdza u jej wydawcy, czy
   karta jest ważna i aktywna. Na potrzeby weryfikacji Operator Płatności zablokuje na rachunku
   powiązanym z Twoją kartą płatniczą kwotę 1 zł. Zablokowana kwota zostanie zaliczona na
   poczet należności za zakupy, a jeśli nie zostanie wykorzystana w całości lub w części (np. jeśli
   nic nie kupisz lub zrobisz zakupy poniżej 1 zł), to odpowiednia kwota zostanie niezwłocznie
   odblokowana.
  7. Nie przechowujemy danych Twojej karty płatniczej. W związku z weryfikacją Twojej karty
   płatniczej otrzymujemy od Operatora Płatności nadany przez niego indywidualny identyfikator
   karty. Dzięki temu możemy przekazać Operatorowi Płatności informację o tym, jaką kwotą
   należności za zakupy obciążyć rachunek powiązany z Twoją kartą płatniczą. Identyfikator
   pozwala nam również określić, czy jesteś zarejestrowany/-a w naszym systemie.
  8. Rejestracja w naszym systemie polega na tym, że możesz opcjonalnie zgodzić się na
   zapamiętanie Twojego numeru telefonu i NIP-u (jeśli go podałeś/-aś) w celu identyfikacji Ciebie
   na potrzeby przyszłych zakupów w Sklepach Auchan Go. Dane powiążemy z unikalnym
   identyfikatorem Twojej karty płatniczej. Dzięki temu będziesz mógł/mogła wejść do Sklepu
   Auchan Go w sposób uproszczony (pkt 2.4). Rejestracja jest dobrowolna i możesz z niej
   zrezygnować w dowolnym momencie (wycofanie zgody) ze skutkiem na przyszłość. Rejestracja
   jest dostępna tylko dla osób pełnoletnich – żeby zarejestrować się w naszym systemie, musisz
   być pełnoletni/-a.
  9. W związku z rejestracją, za każdorazowe zakupy w Sklepie Auchan Go będziesz otrzymywać
   dokumenty sprzedaży (paragony fiskalne, faktury) w postaci elektronicznej, przesyłane w
   sposób określony w Regulaminie (SMS z linkiem do pobrania dokumentu) na zapamiętany
   numer telefonu komórkowego – jeśli posłużysz się przy wejściu do Sklepu Auchan Go kartą
   płatniczą, której użyłeś/-aś przy rejestracji. Akceptując Regulamin zgadzasz się na
   otrzymywanie elektronicznych dokumentów sprzedaży w powyższy sposób.
  10. Zgoda na wystawienie i dostarczenie elektronicznego dokumentu sprzedaży, opisana w
   Regulaminie, dotyczy również faktury korygującej, noty korygującej i duplikatu dokumentu
   sprzedaży.
  11. Rejestracja wygasa w przypadku, gdy karta płatnicza użyta podczas rejestracji stanie się
   nieaktywna (np. została unieważniona, upłynął jej termin ważności). Rejestracja wygasa
   również w przypadku podjęcia przez nas decyzji o wycofaniu sklepów bezobsługowych z rynku,
   o czym powiadomimy zarejestrowanych klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.
  12. Po wykonaniu czynności opisanych w pkt 2.3 lub 2.4 i poprawnej weryfikacji karty płatniczej,
   drzwi do Sklepu Auchan Go otworzą się automatycznie – chyba że ma miejsce któryś
   z przypadków opisanych w pkt 2.13-2.14.
  13. Nie możesz skorzystać z Panelu, wejść do Sklepu Auchan Go i zrobić w nim zakupów:

   1. w czasie przerwy technicznej kiedy nasz personel uzupełnia zapas Towarów oraz
    wykonuje bieżące prace porządkowe i utrzymaniowe oraz przerwy serwisowej np. gdy
    musimy usunąć awarię;
   2. jeśli został osiągnięty limit osób, które mogą znajdować się wewnątrz (pkt 2.16) –
    w takiej sytuacji musisz poczekać, aż inny klient opuści Sklep Auchan Go.
  14. Ponadto nie możesz wejść do Sklepu Auchan Go i zrobić w nim zakupów, jeśli:

   1. karta płatnicza została negatywnie zweryfikowana przez Operatora Płatności.
    Może to dotyczyć sytuacji, gdy karta płatnicza użyta przez Ciebie w Panelu jest
    nieaktywna lub nieważna – np. z powodu upływu terminu ważności – albo gdy brak

    jest środków na rachunku powiązanym z kartą;

   2. nie otrzymaliśmy zapłaty za Twoje poprzednie zakupy w Sklepie Auchan Go, a Ty
    użyjesz tej samej karty płatniczej, z której nie otrzymaliśmy płatności (pkt 6.3);
   3. zablokowaliśmy Ci dostęp do Sklepu Auchan Go (pkt 6.6).
  15. Za wyjątkiem przerw technicznych i serwisowych oraz ewentualnych awarii. których mimo
   starań nie możemy niestety wykluczyć, Sklepy Auchan Go są czynne 24 godziny na dobę, przez
   7 dni w tygodniu. Informacje o planowanych przerwach technicznych i serwisowych są
   zamieszczone na zewnątrz Sklepów Auchan Go oraz dostępne w Panelu.
  16. W Sklepach Auchan Go obowiązują limity osób, które mogą znajdować się wewnątrz. Jest to
   konieczne do zapewnienia prawidłowego działania naszego systemu oraz ze względów
   bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Informacje na temat limitu osób są zamieszczone na
   zewnątrz Sklepów Auchan Go oraz dostępne w Panelu. W razie osiągnięcia limitu, nie będzie
   można użyć karty płatniczej przy Panelu i otworzyć drzwi, dopóki inny klient nie opuści Sklepu
   Auchan Go.
  17. Osoby, które chcą zrobić zakupy w Sklepie Auchan Go są do niego wpuszczane zgodnie
   z kolejnością weryfikacji karty płatniczej.
 3. ZAKUPY W SKLEPIE AUCHAN GO

  1. Gdy już znajdziesz się wewnątrz Sklepu Auchan Go, możesz wybrać Towary, które chcesz kupić.
   W tym celu po prostu weź interesujące Cię Towary z półki sklepowej, ekspozytora lub lodówki.
  2. Inteligentny system, połączony z zespołem kamer i czujników, monitoruje aktywność, ruchy
   i ścieżkę poruszania się osób znajdujących się wewnątrz Sklepu Auchan Go. Ponadto półki
   sklepowe są wyposażone w specjalne wagi, które po zdjęciu Towaru przekazują odpowiednią
   informację do systemu.
  3. Inteligentny system automatycznie określa, jakie Towary wybrałeś/-aś do zakupu i zabrałeś/-aś
   ze sobą wychodząc ze Sklepu Auchan Go. Dzięki temu następuje automatyczne przygotowanie
   podsumowania zakupów, przekazanie do Operatora Płatności informacji o należności za zakupy,
   która ma zostać pobrana z rachunku powiązanego z Twoją kartą płatniczą, oraz wystawienie
   i przesłanie Ci dokumentu sprzedaży w postaci elektronicznej.
  4. Robiąc zakupy w Sklepie Auchan Go musisz przestrzegać zasad opisanych poniżej. Jest to
   konieczne do prawidłowego działania naszego systemu i uniknięcia ewentualnych błędów
   (takich jak np. naliczenie Ci opłaty za Towar, którego nie chcesz kupić).

   ZASADY ZAKUPÓW W SKLEPIE AUCHAN GO
   Towary, które chcesz kupić, możesz odkładać bezpośrednio do Twojej torby czy
   plecaka lub po prostu trzymać je w rękach.
   Towarów, które chcesz kupić, nie musisz nigdzie skanować. Jeśli chcesz kupić jakiś
   Towar, po prostu zabierz go ze sobą wychodząc ze Sklepu Auchan Go.
   Jeśli wziąłeś/wzięłaś jakiś Towar z półki, ekspozytora czy lodówki, a nie chcesz go
   kupić, odłóż go na jego miejsce przed opuszczeniem Sklepu Auchan Go.

   UWAGA: Jeśli odłożysz Towar w inne miejsce, niż to, z którego go wziąłeś/wzięłaś,
   nasz system – ze względów technicznych – może doliczyć ten Towar do Twojego
   rachunku. Prosimy, dokładnie stosuj się do naszych zasad, żeby uniknąć takich
   problemów!
   Będąc wewnątrz Sklepu Auchan Go, unikaj gwałtownych ruchów i nagłych gestów. Nie
   zasłaniaj widoku naszym kamerom
   – pozwól naszemu systemowi sprawnie pracować.
   Strona 4 z 10
   Nie odkładaj rzeczy wniesionych przez Ciebie (np. torebki, kluczy, smartfona, plecaka)
   na półki, ekspozytory lub do lodówki w Sklepie Auchan Go.
   Rób zakupy sprawnie, nie blokuj dostępu do Sklepu Auchan Go innym klientom.
   Pomóż zachować porządek w Sklepie Auchan Go. Nie pozostawiaj po sobie śmieci i
   zanieczyszczeń ani Twoich rzeczy osobistych.
   Gdy robisz zakupy w grupie, razem z osobami Tobie towarzyszącymi, pamiętaj
   o zasadzie „jedna karta płatnicza to jeden rachunek”.
   W Sklepie Auchan Go mogą znajdować się inne osoby, które robią zakupy i nie są
   Twoimi osobami towarzyszącymi („osoby trzecie”). Jeśli podasz osobie trzeciej Towar i
   ta osoba wyjdzie z nim ze Sklepu Auchan Go, system doliczy ten Towar do Twojego
   rachunku i dojdzie do obciążenia za ten Towar Twojej karty płatniczej.

   Nie podawaj Towaru innym osobom, jeśli nie chcesz, żeby Twoja karta
   została obciążona płatnością za ten Towar!
   Stosuj się do informacji o obowiązujących limitach osób.
   Zachowaj porządek przy wejściu i wyjściu ze Sklepu Auchan Go. Jeśli widzisz, że inny
   klient wychodzi ze Sklepu, ustąp pierwszeństwa przy drzwiach i dopiero potem wejdź.
   Jeśli skończyłeś/-aś swoje zakupy, po prostu wyjdź ze Sklepu Auchan Go, biorąc ze sobą
   Towary, które chcesz kupić. Wychodząc koniecznie upewnij się, że zostawiłeś/-aś za
   sobą zamknięte drzwi
   (jest to konieczne, żeby uniemożliwić wejście do Sklepu osobom
   nieuprawnionym).
   Jeśli do Sklepu Auchan Go wszedłeś/weszłaś z osobami towarzyszącymi, upewnij się,
   że wszystkie te osoby opuściły Sklep wraz z Tobą.
   Drzwi Sklepu Auchan Go zamykają się i otwierają automatycznie. Zachowaj
   ostrożność!
  5. W Sklepie Auchan Go nie wolno dopuszczać się działań nielegalnych, naruszających prawo,
   dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego. Przede wszystkim bezwzględnie zabroniona
   jest agresja wobec innych osób, akty wandalizmu, uszkadzanie lub zanieczyszczanie Sklepu
   Auchan Go i jego wyposażenia oraz złośliwe utrudnianie zakupów innym klientom.

   UWAGA: W razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia w Sklepie Auchan Go czynu karalnego
   (przestępstwa lub wykroczenia) zostanie wezwana Policja.
 4. ZAKUPY W GRUPIE

  1. Do Sklepu Auchan Go możesz wejść w grupie razem ze swoimi osobami towarzyszącymi.
  2. Przez „osoby towarzyszące” rozumiemy osoby, które razem z Tobą, dzięki weryfikacji przy
   Panelu Twojej karty płatniczej, wchodzą do Sklepu Auchan Go. Osoby towarzyszące nie używają
   swojej karty płatniczej przy wejściu do Sklepu Auchan Go. W takiej sytuacji obowiązuje zasada
   „jedna karta płatnicza to jeden rachunek” – oznacza to, że wszelkie Towary zabrane ze Sklepu
   Auchan Go przez Ciebie i Twoje osoby towarzyszące, będą traktowane jako kupione przez
   Ciebie. Towary te zostaną doliczone do Twojego rachunku i płatność za nie będzie pobrana ze
   środków na rachunku powiązanym z kartą płatniczą, którą zweryfikowałeś/-aś przy wejściu do
   Sklepu Auchan Go.
  3. Wszystkie osoby towarzyszące muszą stosować się do zasad zakupów w Sklepie Auchan Go,

   które opisaliśmy w rozdziale 3 Regulaminu.

 5. ZAWARCIE UMOWY I DOKUMENT SPRZEDAŻY

  1. Umowa sprzedaży, którą z nami zawierasz, dotyczy Towarów, które zabierasz ze sobą
   wychodząc ze Sklepu Auchan Go. Jeśli robisz zakupy w grupie, umowa sprzedaży, którą z nami
   zawierasz, dotyczy też Towarów, które Twoje osoby towarzyszące zabierają ze sobą wychodząc
   ze Sklepu Auchan Go.
  2. Umowa sprzedaży Towarów zostaje zawarta z chwilą opuszczenia Sklepu Auchan Go z
   Towarami, o których mowa w pkt 5.1 przez Ciebie lub – jeśli robisz zakupy w grupie – przez
   ostatnią osobę z Twojej grupy. Jeżeli jednak ze względów technicznych system obsługujący
   Sklep Auchan Go nie będzie w stanie podsumować Twoich zakupów z chwilą opuszczania
   Sklepu Auchan Go, to do zawarcia umowy sprzedaży Towarów dochodzi z chwilą, gdy system
   podsumuje Twoje zakupy, co potwierdzimy przesłaniem Ci SMS-a z linkiem do elektronicznego
   paragonu. Jeśli problemy techniczne lub awaria uniemożliwią podsumowanie Twoich zakupów
   przez system obsługujący Sklep Auchan Go, możemy skontaktować się z Tobą (np. telefonicznie,
   SMS-em) w celu rozliczenia zakupów.
  3. Jeżeli opuścisz Sklep Auchan Go, ponowne wejście do Sklepu i odłożenie na miejsce już
   kupionego, ale niechcianego Towaru nie spowoduje anulowania zawartej umowy ani zwrotu
   ceny pobranej za ten Towar. Jeśli jednak Towar jest wadliwy i z tego powodu chcesz go zwrócić,
   zgłoś nam reklamację (rozdział 8 Regulaminu).
  4. Po opuszczeniu przez Ciebie (a jeśli robisz zakupy w grupie – przez ostatnią osobę z Twojej
   grupy) Sklepu Auchan Go:

   1. otrzymasz na podany przez Ciebie numer telefonu komórkowego SMS z linkiem do
    elektronicznego paragonu. Taki paragon elektroniczny jest wystawiany przez specjalną
    kasę fiskalną, zgodną z aktualnymi przepisami – jest on tak samo ważny, jak tradycyjny
    wydruk z kasy fiskalnej;
   2. z rachunku powiązanego z kartą płatniczą, użytą przez Ciebie w celu wejścia do Sklepu
    Auchan Go, zostanie automatycznie pobrana płatność za zakupy.
    Czynności opisane w ppkt 5.4.1-5.4.2 następują od razu po opuszczeniu przez Ciebie Sklepu
    Auchan Go, chyba że ze względów technicznych system obsługujący Sklep nie będzie w stanie
    podsumować Twoich zakupów – wówczas czynności opisane w ppkt 5.4.1-5.4.2 następują
    natychmiast po usunięciu problemów technicznych.
  5. Paragon fiskalny z NIP-em kupującego jest fakturą, jeśli kwota należności ogółem nie
   przekracza 450 zł (tzw. faktura uproszczona). W przypadku takich paragonów – zgodnie z
   przepisami podatkowymi – nie wystawiamy dodatkowo „pełnych” faktur. Jeśli podałeś/-aś NIP
   na Panelu,
   a kwota należności ogółem za zakupy przekracza 450 zł, w celu otrzymania faktury skontaktuj
   się z nami (będziemy potrzebowali pełnej nazwy i adresu, żeby wystawić fakturę).
  6. Jeśli jesteś konsumentem, ale potrzebujesz imiennej faktury do paragonu, skontaktuj się z
   nami.
 6. ZAPŁATA ZA ZAKUPY

  1. Za zakupy w Sklepie Auchan Go możesz zapłacić tylko aktywną (ważną) kartą płatniczą.
   Płatność jest pobierana automatycznie, bezpośrednio po podsumowaniu przez system Twoich
   zakupów,
   z rachunku powiązanego z kartą płatniczą, której użyłeś/-aś w celu wejścia do Sklepu Auchan
   Go.
  2. Twoim obowiązkiem jest zapewnienie na rachunku powiązanym z kartą płatniczą, z której ma
   nastąpić płatność, wystarczających środków do pokrycia należności za zakupy w Sklepie
   Auchan Go.
  3. Jeśli nie uda nam się otrzymać płatności z rachunku powiązanego z Twoją kartą płatniczą
   bezpośrednio po podsumowaniu przez system Twoich zakupów, zablokujemy Ci możliwość

   ponownego wejścia do Sklepu Auchan Go z użyciem tej karty. Blokada trwa do czasu
   otrzymania przez nas całej należności.

  4. W razie nieskutecznej próby pobrania płatności za zakupy, Operator Płatności będzie
   podejmował kolejne próby – nie dłużej niż przez 30 dni od pierwszej, nieudanej próby (chyba że
   wcześniej wycofasz zgodę na wykonanie transakcji płatniczej). Takich prób będzie maksymalnie
   5 dla danej karty płatniczej. Pomiędzy poszczególnymi próbami będą odstępy co najmniej 1 dnia
   roboczego.
  5. Jeżeli pomimo upływu terminu opisanego w pkt 6.4, pobranie należności z karty płatniczej nie
   powiedzie się np. brak środków, nieważna karta płatnicza, spróbujemy skontaktować się z Tobą
   (telefonicznie lub SMS-em) w celu umożliwienia Ci spłaty należności.
  6. Jeśli pomimo podjęcia przez nas działań opisanych w pkt 6.5, nie zapłacisz nam w wyznaczonym
   Ci terminie zaległej należności, możemy zablokować Ci dostęp do Sklepu Auchan Go. W takiej
   sytuacji możemy też podjąć w stosunku do Ciebie działania windykacyjne.
 7. DANE OSOBOWE I BEZPIECZEŃSTWO

  1. W związku z Twoimi zakupami w Sklepie Auchan Go, zbieramy i przetwarzamy Twoje dane
   osobowe, czyli informacje o Tobie, pozwalające Cię zidentyfikować. Niniejsze zapisy dotyczą
   także osób towarzyszących. Gdy w tym rozdziale piszemy „Ty”, mamy na myśli także osobę
   towarzyszącą. Jesteśmy administratorem tych danych osobowych w rozumieniu przepisów o
   ochronie danych osobowych (RODO), czyli decydujemy o celach i sposobach przetwarzania
   danych osobowych.
  2. Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w każdej sprawie
   dotyczącej przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych i wykonywania praw, które Ci
   przysługują zgodnie z RODO. Z Inspektorem ochrony danych możesz się skontaktować:

   1. listownie na nasz adres siedziby: Auchan Polska sp. z o.o., ul. Puławska 46, 05-500
    Piaseczno (zalecamy dodać dopisek „Inspektor ochrony danych”);
   2. e-mailowo na adres: daneosobowe@auchan.pl
  3. Dane, które przetwarzamy w związku z prowadzeniem sprzedaży w Sklepach Auchan Go
   obejmują:

   1. unikalny identyfikator Twojej karty płatniczej;
   2. wój numer telefonu i – jeśli dotyczy – Twój NIP oraz dane do faktury;
   3. Twój wizerunek, gdy znajdujesz się wewnątrz Sklepu Auchan Go;
   4. dane na temat zakupów, w tym czas przebywania w Sklepie, informacje o tym, czy
    kupujesz w grupie albo pojedynczo; zakupione Towary i ich liczba; kwota i status
    płatności;
   5. dane dotyczące ewentualnych reklamacji.
  4. System Sklepu Auchan Go jest dostarczany i obsługiwany przez naszego dostawcę
   technologicznego – firmę TRIGO VISION LTD (adres: 150 Menachem Begin Road, Tel Aviv, Israel).
   Do tej firmy trafiają, poprzez zabezpieczone połączenie internetowe, informacje o Twojej
   „postaci wektorowej” wraz z przypisaną do tej postaci aktywnością w Sklepie Auchan Go m.in.
   ruchy i gesty, ścieżka poruszania się, podnoszone i odkładane Towary. Przetworzenie Twojego
   wizerunku, widocznego dla naszych kamer, do „postaci wektorowej”, czyli zestawu wybranych
   punktów w przestrzeni Sklepu, odzwierciedlających w sposób ogólny zarys Twojej sylwetki
   odbywa się na miejscu, w Sklepie Auchan Go . Następuje to dzięki zainstalowanemu w Sklepach
   Auchan Go specjalnemu systemowi komputerowemu.
  5. Poza specjalnym systemem kamer służących do obsługi inteligentnego systemu, w Sklepach
   Auchan Go używamy również klasycznych kamer monitoringu wizyjnego w celach opisanych
   w ppkt 7.7.4.
  6. Twój rzeczywisty wizerunek, utrwalony przez kamery w Sklepie Auchan Go (nagrania z kamer
   monitoringu wizyjnego i nagrania z kamer obsługujących inteligentny system), przechowujemy

   tylko my – nie dłużej niż przez 1 miesiąc.

  7. Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:
   1. zawarcia i wykonania z Tobą umowy sprzedaży Towarów z asortymentu Sklepu Auchan
    Go, jak również przesyłania paragonów drogą smsową
   2. realizacji obowiązku prawnego wynikającego z przepisów podatkowych w przypadku
    wystawienia faktury;
   3. rozpatrywania reklamacji;
   4. zapewnienia bezpieczeństwa w Sklepie Auchan Go, ochrony naszego mienia oraz
    ustalania roszczeń, dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi;
   5. rejestracji w naszym systemie na podstawie Twojej zgody;
   6. wysyłania smsów z ankietą satysfakcji.
  8. Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo żądać od nas dostępu do Twoich danych (w tym
   otrzymania od nas ich kopii), ich sprostowania (czyli poprawienia ich, jeśli są nieprawidłowe lub
   nieaktualne), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Masz też prawo sprzeciwić się
   przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych, które nam
   dostarczyłeś/-aś. Możesz również wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych, ale nie
   wpływa to na zgodność z prawem działań, które miały miejsce na podstawie zgody przed jej
   wycofaniem.
  9. Podanie danych osobowych w związku z korzystaniem ze Sklepu Auchan Go jest dobrowolne,
   ale konieczne do robienia zakupów w Sklepie Auchan Go i – w stosownym wypadku – do
   złożenia reklamacji.
  10. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych i Twoich prawach znajdziesz w polityce
   prywatności pod adresem: https://www.auchan.pl/pl/dla-klienta/polityka-prywatnosci
   Informacje o przetwarzaniu danych osobowych są też umieszczone w widocznym miejscu na
   zewnątrz Sklepu Auchan Go.
 8. REKLAMACJE I SPORY

  1. Jeśli masz zastrzeżenia do działania Sklepu Auchan Go (np. Twój paragon jest niezgodny z tym,
   co faktycznie kupiłeś/-aś), lub do kupionych przez Ciebie Towarów, możesz złożyć do nas
   reklamację.
  2. Reklamacje dotyczące Towarów rozpatrujemy zgodnie z powszechnie obowiązującymi
   przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o prawach konsumenta dotyczącymi niezgodności
   Towaru z umową (jeśli jesteś konsumentem lub tzw. przedsiębiorcą jednoosobowym na
   prawach konsumenta) lub przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi (jeśli robisz zakupy w
   imieniu organizacji lub jako firma inna niż przedsiębiorca jednoosobowy na prawach
   konsumenta). Więcej informacji o zasadach naszej odpowiedzialności związanej z reklamacją
   Towarów znajdziesz w informatorze zamieszczonym na stronie www.auchan.pl.
  3. Reklamację możesz wnieść w dowolny sposób umożliwiający nam zapoznanie się z nią, w tym:
   1. przez formularz reklamacyjny dostępny na stronie internetowej www.auchan.pl;
   2. e-mailowo na adres: kontakt@auchan.pl;
   3. listownie na nasz adres siedziby: Auchan Polska sp. z o.o., ul. Puławska 46, 05-500
    Piaseczno (zalecamy dodać dopisek: „Reklamacja – Sklep Auchan Go”).
  4. Twoją reklamację rozpatrzymy i odpowiemy na nią nie później niż w ciągu 14 dni od jej
   otrzymania.
  5. Jeśli nie powiesz nam, w jaki sposób chcesz otrzymać odpowiedź na reklamację, udzielimy jej
   w sposób odpowiadający sposobowi wniesienia przez Ciebie reklamacji (np. jeśli reklamacja
   wpłynęła do nas e-mailem, odpowiemy e-mailem).
  6. Istnieją pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie

   z nich zależy od zgodnej woli Twojej i naszej. Jeśli jesteś konsumentem, zgadzamy się na
   przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów
   konsumenckich przez Inspekcję Handlową. Wniosek o wszczęcie takiego postępowania składa
   się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej właściwego ze względu na miejsce
   wykonywania przez nas działalności gospodarczej (np. ze względu na lokalizację Sklepu Auchan
   Go). Jeśli jesteś konsumentem, zgadzamy się też na rozstrzygnięcie sporu przez stały sąd
   polubowny przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje
   o procedurach pozasądowego rozwiązywania sporów stosowanych przez Inspekcję Handlową
   oraz o stałych sądach polubownych przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej
   znajdują się na stronach internetowych poszczególnych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji
   Handlowej: województwo dolnośląskie – wiih.ibip.wroc.pl, województwo kujawsko-pomorskie
   – www.wiih.com.pl, województwo lubelskie – www.ihlublin.pl, lubuskie – www.ihgorzow.ires.pl,
   województwo łódzkie – www.wiih.lodz.pl, województwo małopolskie – www.krakow.wiih.gov.pl,
   województwo mazowieckie – wiih.org.pl, województwo opolskie – opole.wiih.gov.pl,
   województwo podkarpackie – wiih.rzeszow.pl, województwo podlaskie –
   www.bialystok.wiih.gov.pl, województwo pomorskie – www.ihgd.pl, województwo śląskie –
   www.katowice.wiih.gov.pl, województwo świętokrzyskie – www.wiihkielce.pl, województwo
   warmińsko-mazurskie – ih.olsztyn.pl, województwo wielkopolskie – poznan.wiih.gov.pl,
   województwo zachodniopomorskie – wiih.pomorzezachodnie.pl.

  7. Wszelkie zwroty płatności (np. w wyniku uznanej reklamacji) będą następować na rachunek
   powiązany z kartą płatniczą, którą płaciłeś/-aś za zakupy, chyba że uzgodnimy z Tobą inny
   sposób zwrotu płatności.
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Możemy zmienić Regulamin z ważnej przyczyny. Zmiana Regulaminu może nastąpić tylko ze
   skutkiem na przyszłość (nie działa wstecz) i tylko w zakresie uzasadnionym tą ważną przyczyną.
   Ważną przyczyną zmiany Regulaminu jest:

   1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich interpretacji stosowanej
    przez sądy lub organy władzy publicznej, mająca bezpośredni wpływ na treść
    Regulaminu i skutkująca koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów
    lub ich interpretacji;
   2. wydanie orzeczenia, decyzji, zalecenia lub innego podobnego aktu przez sąd lub
    uprawniony organ władzy publicznej, mającego bezpośredni wpływ na treść
    Regulaminu i skutkującego koniecznością jego zmiany w celu dostosowania do takiego
    orzeczenia, decyzji, zalecenia lub innego podobnego aktu;
   3. rozszerzenie asortymentu Sklepów Auchan Go o produkty podlegające szczególnym
    regulacjom prawnym, wymagającym uwzględnienia ich w Regulaminie;
   4. wprowadzenie w Sklepach Auchan Go działań promocyjnych lub wsparcia sprzedaży,
    skutkujących koniecznością dostosowania do nich Regulaminu;
   5. zapobieganie naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałanie nadużyciom ze strony
    klientów;
   6. usunięcie ewentualnych omyłek, błędów, niejasności lub wątpliwości
    interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu;
   7. zmiana w zakresie procedury rejestracji, wejścia do Sklepu Auchan Go lub dokonywania
    zakupów (w tym wprowadzenie nowych lub usunięcie dotychczasowych wymogów
    związanych ze sposobem zachowania się w Sklepie Auchan Go);
   8. zmiana w zakresie nazw, adresów, linków (łączy) lub danych firmowych wskazanych
    w treści Regulaminu;
   9. wprowadzenie nowych metod płatności za zakupy;
   10. usprawnienie obsługi klientów.
  2. O zmianie Regulaminu powiadomimy co najmniej poprzez zamieszczenie stosownej informacji
   Strona 9 z 10
   na Sklepach Auchan Go (w Panelu), prosząc Cię o potwierdzenie zapoznania się ze zmianą i jej
   akceptację. Jeśli nie akceptujesz zmiany Regulaminu, nie korzystaj ze Sklepu Auchan Go. Jeśli
   jesteś klientem zarejestrowanym, możesz w każdym czasie (w tym w związku ze zmianą
   Regulaminu lub bez żadnej przyczyny) usunąć swoją rejestrację (np. kontaktując się z naszym
   Contact Center poprzez e-mail lub telefonicznie).
  3. Dodatkowych informacji na temat Sklepów Auchan Go udziela nasze Biuro Obsługi Klienta. Jest
   ono dostępne:

    9.3.1. pod numerem infolinii: 444 02 22 (czynna od poniedziałku do niedzieli w godzinach
    od 08.00 do 22.00, za wyjątkiem świąt innych niż zwykłe niedziele);
    9.3.2. e-mailowo: kontakt@auchan.pl.
  4. Regulamin podlega prawu obowiązującemu w Polsce.